Lacăte pentru tensionarea sîrmei și funiei metalice (Tros)